تنگی دریچه میترال Mitral stenosis

[ad_1]

برخورد با تنگی دریچه میترال از چالش های مهم در طب قلب و عروق می باشد که آخرین تغییرات تشخیصی و درمانی آن بر اساس کتاب برانوالد ۲۰۱۵ برای استفاده همکاران عزیز آورده شده است.

 

Picture1Picture2

[ad_2]

لینک منبع